Terapia wad postawy

Nieprawidłowa postawa wśród dzieci i młodzieży jest dziś coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Najbardziej powszechnymi odstępstwami od prawidłowej postawy ciała są: wysunięta głowa, odstające łopatki, asymetrycznie ustawienie miednicy, koślawienie kolan i stóp, czy nieprawidłowe ukształtowanie kręgosłupa np. skolioza.

Nieleczona wada bądź dysfunkcja może w przyszłości prowadzić do dalszych ograniczeń ruchowych oraz znacząco zwiększać ryzyko urazu. Zajęcia obejmują w zależności od potrzeb terapię manualną (przywracanie prawidłowej ruchomości stawów, łańcuchów mięśniowo-powięziowych i nerwów obwodowych), odpowiednio dopasowane ćwiczenia (Medyczny Trening Terapeutyczny), stabilizację centralną i obwodową oraz edukację dziecka i rodziców w zakresie kontroli postawy ciała i zalecanych form aktywności fizycznej.

Wykorzystanie umiejętności i wiedzy nabytej podczas sesji fizjoterapeutych pozwala niejednokrotnie na bezpieczne wykonywanie elementów sportowych, bez narażania się na pogłębienie problemu oraz istotnie wpływa na zmniejszenie ryzyka wysąpienia urazu podczas aktywności.