Fizjoterapia okołooperacyjna

W sytuacji gdy niezbędna jest operacja, kluczowym elementem procesu leczenia jest rehabilitacja. Ma ona na celu zapobieganie negatywnym skutkom zabiegu, takim jak: ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości, osłabienie siły i zaniki mięśniowe czy blizny.  Aby umożliwić szybki powrót do pełnej sprawności istotne jest szybkie wprowadzenie kompleksowego usprawniania. Dzisiejsza medycyna wymaga stosowania fizjoterapii już na pierwszym etapie powrotu do sprawności.

Po przeanalizowaniu rodzaju zabiegu oraz jego konsekwencji zdrowotnych fizjoterapia będzie prowadzona w odpowiednich ramach, tak aby już od samego początku przygotować wszystkie tkanki miekkie oraz kostne do momentu kiedy lekarz pozwoli na pełne obciążenie. Aktywacje osłabionych mięśni rozpoczynamy możliwie najwcześniej. Dzięki stymulatorowi treningowemu Compex jesteśmy w stanie przeprowadzić profesjonalny trening mięśni bez obciążania struktur stawowych. Czas rekonwalescencji wykorzystamy również do poprawy i nauki odpowiednich wzorców ruchowych, tak aby w przyszłości zminimalizować ryzyko wystąpienia urazu.

Równie ważna jest rehabilitacja przedoperacyjna, która ma na celu przygotowanie organizmu do zabiegu. Bezpośrednia okolica operowanego stawu bądź segmentu ciała powinna być możliwie w pełnej funkcji ruchowej, tkanki w obrębie segmentu nie powinny mieć cech skrócenia, obrzęku czy atrofii. Stosuje się wtedy ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni, poprawiające ich elastyczność i wytrzymałość, ćwiczenia czucia głębokiego (propriocepcji). Jeśli istnieje potrzeba, uczymy również prawidłowego chodu o kulach, umiejętności poruszania się na wózku.

Rehabilitacja przed operacją przyspiesza przebieg rehabilitacji pooperacyjnej oraz łagodzi negatywne skutki zabiegów operacyjnych.